БІЗНЕС-ДИПЛОМАТІЯ І GR-ПОЛІТИКИ(Business Diplomacy & GR Politics)

Для фахівців, здатних налагоджувати діалог між урядами і бізнесом, просувати інтереси України та українське за кордоном, формуючи умови зміцнення національної економіки, модернізуючи канали стратегічної комунікації та публічної дипломатії України в світі

  • Термін навчання: 1 рік 9 місяців

  • Кваліфікація: магістр міжнародних економічних відносин, магістр політології

  • Наступний набір на програму: травень-серпень 2024 р.

  • Контактна особа: Наталія КРАВЧУК, доктор економічних наук, доцент; +38067 340 33 71; au.ude.amku%40kuhcvark.n

Ukraine

Освітня програма «Бізнес-дипломатія і GR-політики» розроблена спільно з представниками МЗС України та експертами з питань GR-технологій. ОНП спрямована на підготовку фахівців, здатних налагодити діалог між урядами і бізнесом для просування українського продукту закордоном і створення умов для розвитку бізнесу в Україні. Такий діалог має стати запорукою створення нових робочих місць для українців, які зможуть повернутися в країну, та успішного впровадження стратегій зовнішньої економічної політики України за кордоном, модернізуючи її канали стратегічної комунікації та публічної дипломатії.

Засадничими принципами навчання на програмі є поєднання академічного, експертного та практичного досвіду викладачів у рамках кожної обовʼязкової дисципліни. В рамках вибіркової складової ОНП здобувач вищої освіти має можливість обрати одну з трьох індивідуальних траєкторій навчання: набір дисципліни з широкого списку світоглядних та практико-орієнтованих; мікрокредитні профільні пропозиції з набору авторських курсів спорідненої тематики чи «minor», що дозволить сконцентрувати увагу здобувача на здобуття додаткової кваліфікації, отримавши результати навчання і компететності з африканістики, латиноамериканських студій, другої мови професійного спілкування та бізнес-кореспонденції тощо.

Ukraine
Ukraine

Метою освітньо-наукової програми є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий простір фахівців у сфері міжнародних економічних відносин та політології, які володіють інноваційним міждисциплінарним мисленням, сучасними знаннями та фаховими компетентностями, необхідними для налагодження діалогу між урядами та бізнесом як в Україні, так і в міжнародному масштабі, просування національних економічних інтересів держави у міжнародному висококонкурентному бізнес-середовищі, формування умов для зміцнення національної економіки в умовах сучасних геополітичних та геоекономічних трансформацій, модернізації каналів стратегічної комунікації та публічної дипломатії України задля досягнення цілей зовнішньої політики держави.

Структурно-логічна схема освітньої програми

Ukraine
Image placeholder

Мене цікавить навчання в магістратурі

(реєстрація на здачу ЄВІ та ЄФВВ)

Дякуємо!

Ми розглянемо заявку і зв'яжемося із Вами у найближчий час

Can't send form.

Please try again later.