МАГІСТЕРСЬКІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Ukraine

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.
Закон України "Про вищу освіту"

Illustration

Про внесення змін до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 роціНаказ МОН України №794, 03.06.2024; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України №874/42219, 10.06.2024 р.

Пункт 12 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році викладено в такій редакції:«Під час вступу для здобуття вищої освіти ступеня магістра за кошти фізичних та/або юридичних осіб, вступники на основі НРК7 (крім спеціальностей 081 "Право" та 293 "Міжнародне право"), можуть за їх вибором або подати результат(-и) ЄВІ та/або ЄФВВ, або скласти відповідну(-ий, -і) співбесіду та/або фаховий іспит в закладі вищої освіти