Програми для ветеранів і дітей Героїв

  • Програми для військових, ветеренанів і членів їхніх родин

  • Програми для тих, хто працює/працюватиме з ветеранами

  • Програми для дітей військових та загиблих Захисників і Захисниць України

Програми для військових, ветеренанів і членів їхніх родин

За даними Українського ветеранського фонду, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося близько 500 тисяч учасників бойових дій. За результатами проведеного Українським ветеранським фондом соціологічного опитування, найбільше ветерани стурбовані тим, чим вони будуть займатися після завершення війни та чи буде робота саме для них. Також військові визначають проблему психологічної реабілітації та можливість інтегруватись у цивільному житті.

Сертифікатна програма «ВІД ІДЕЇ ДО БІЗНЕСУ (4 кроки для відкриття власного бізнесу)» 8 годинний курс

КРОК 1: ДИЗАЙН МИСЛЕННЯ (як обрати команду, вибрати проблему, яку потрібно вирішити, та згенерувати бізнес-ідею).

КРОК 2: БІЗНЕС МОДЕЛЮВАННЯ (побудова бізнес-моделі, методика проведення реального ринкового дослідження для перевірки життєздатності ідеї).

КРОК 3: БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ (розробка прототипу продукту та методика його тестування на споживачах, підготовка бізнес-плану з особливим акцентом на фінанси).

КРОК 4: ВИХІД НА РИНОК (розробка стратегії та плану виходу на ринок).

Програми для тих, хто працює/працюватиме з ветеранами

Тренінгової програми «ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОЇ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕСКІЛІНГУ»12 денний курс

МОДУЛЬ 1● Введення ветеранів в операційну діяльність: етапи, персональна відповідальність, особливості роботи в команді. ● Спілкування керівника бізнесу з ветераном – гостем, партнером, клієнтом. Психологія особистого спілкування. ● Рекрутинг ветеранів на ринку праці України (стан на ринку праці та особливості співбесіди керівника з ветераном).● Потенціал ветеранів для розвʼязання виробничих завдань для зміцнення бренду роботодавця.● Виробничі наративи і фасилітаційні «пастки» у спілкуванні Керівника з працівником – ветераном. Завершення співпраці з ветераном, типові причини звільнень і Поведінкові кейси під час звільнення. Кейси і практикуми.
МОДУЛЬ 2 ● Внутрішні комунікації на підприємстві із урахуванням інтересів працівників-ветеранів, практики командотворення з урахуванням специфіки. Етапи, правила, інструменти адаптації ветеранів на підприємстві.● Соціальні мережі, месенджери та інші інструменти комунікації керівників з працівниками підприємства із залученням ветеранів.● Організація комунікації в громаді, куди повернувся ветеран.
МОДУЛЬ 3● Соціальне підприємництво ветеранів для вирішення соціально-економічних питань регіону.

Програми для дітей військових та загиблих Захисників і Захисниць України

Стипендіальна програма «Індивідуальна траєкторія Лідера» для дітей, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, учнів 10-11 класів(реалізується з листопада 2023 року)

В умовах повномасштабної російсько-української війни чисельність дітей, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, – невпинно зростає*. У контексті системного супроводу таких дітей, окрім соціальної підтримки і допомоги в забезпеченні базових потреб, слід зосередити зусилля громади та закладів освіти задля формування можливостей і пропозицій для здобуття цими дітьми якісної освіти та професійного становлення і реалізації в Україні задля відновлення людського капіталу країни після війни.


На базі Києво-Могилянської Школи неперервної та професійної освіти НаУКМА з листопада 2023 р. за фінансової підтримки БФ «The Eneida Foundation» (Велика Британія) вже відбувається навчання за цією програмою 30-ти дітей загиблих Захисників і Захисниць України (учнів 10-11 класів). 
Детальніше тут

Illustration