Наукова тема: «Міждисциплінарність у дослідженні сучасних світових політичних процесів і практик кризового управління для відновлення України»

Мета: Мета науково-дослідної роботи – за допомогою міждисциплінарних інструментів дослідження виявити ключові тренди сучасних політичних процесів, специфіку практик кризового управління та напрацювати кейси, які могли б стати корисними для відновлення України в частині коригування державної політики, публічної дипломатії, освітнього менеджменту та практик діалогу влади, бізнесу і громади.
Goal: Using interdisciplinary research tools, to identify key trends in modern political processes, the specifics of crisis management practices, and to create cases that could be useful for Ukraine's recovery in terms of state policy adjustment, public diplomacy, educational management, and practices of dialogue between government, business, and the community.

Тематика роботи: «Коди тематичних рубрик»

Illustration

11.15 «Теорія політичних систем. Внутрішня політика.»

Illustration

11.25 «Теорія міжнародних відносин. Зовнішня політика і дипломатія.»

Illustration

87.33.35.05 «Кризове управління»