Програми професійного розвитку

Києво-Могилянська школа професійної та неперервної освіти є провайдером НаУКМА у реалізації програм професійного розвитку (у т.ч. програм підвищення кваліфікації) для педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування і територіальних громад, інших осіб, які постійно зміцнюють свою конкурентоспроможність на ринку праці.

  • Програми розробляються відповідно до нормативних вимог, визначених законодавчо, і формуються Школою згідно індивідуального запиту замовника програми (щодо обсягу програми, необхідних здобувачам знань і компетентностей) і з урахуванням зручних термінів та форми реалізації навчання за програмою.

  • Школа забезпечує високу якість підготовки програм та рівень викладання, що здійснюється професійними тренерами, фахівцями, експертами-практиками з числа науково-педагогічних працівників Києво-Могилянської академії, партнерів і запрошених спікерів, що які мають потужний досвід практичної і професійної діяльності.

  • За результатами успішного проходження навчання та верифікації результатів здобувач отримує сертифікат встановленого зразка про підвищення кваліфікації/стажування в НаУКМА