БАКАЛАВРСЬКІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Ukraine

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти передбачає набуття здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування складних спеціалізованих задач у певній галузі професійної діяльності.
Закон України "Про вищу освіту"