Програми фахових вступних випробувань 

 • Illustration

  ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯза освітньо-професійною програмою: «ПОЛІТИКА ВРЯДУВАННЯ В МІСТІ»

  за спеціальностями:052 «ПОЛІТОЛОГІЯ» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» і 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

 • Illustration

  ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯза освітньо-професійною програмою: «УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ»

  за спеціальністю:073 «МЕНЕДЖМЕНТ» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

 • Illustration

  ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯза освітньо-науковою програмою: «БІЗНЕС-ДИПЛОМАТІЯ І GR-ПОЛІТИКИ»

  за спеціальностями:292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» і052 «ПОЛІТОЛОГІЯ» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»