• Illustration

    Людмила КРИВОРУЧКАLiudmyla KRYVORUCHKA

    Завідувачка докторантури, аспірантури НаУКМА
    Директорка Докторської школи імені родини Юхименків
    Власниця Агенції стратегічних комунікацій
    кандидатка філософських наук

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

ПосадаЗавідувачка докторантури, аспірантури національного університету «Києво-Могилянська академія»
Директорка Докторської школи імені родини Юхименків

Illustration

Наукова ступінькандидатка філософських наук

Illustration

Вчене званнястарша викладачка

Illustration

Наукові інтереси● філософія освіти● філософія діалогу● стратегії та методи навчання для освіти впродовж життя та вищої освіти

Illustration

Навчальні дисципліни● Викладання в системі вищої освіти ● Cтратегії викладання для активного навчання впродовж життя ● Прикладна етика у практиці сучасних наукових досліджень ● Трансформація в історії науки ● Процедури і практики наукової освіти (сесія настановчого навчання)

Освіта

Illustration

● 1993-1998 рр. – Національний університет «Києво-Могилянська академія», магістр філософії● 2002 р. – Кандидат філософських наук за спеціальністю «09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури»

Досвід роботи

Illustration

● 2015 р. дотепер – Завідувач докторантури, аспірантури національного університету «Києво-Могилянська академія».● 2013-2015 рр. – Заступник завідувача докторантури, аспірантури національного університету «Києво-Могилянська академія».● 2008-2012 рр. – Викладач кафедра філософія та релігієзнавства факультету гуманітпрних наукнаціонального університету «Києво-Могилянська академія».

Експертність

Illustration

●з 2020 року – Член редколегїі журналу International journal INFORMATICS in EDUCATION.● з 2020 року – Член Європейської асоціації Sophia Network. European Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children.● з 2019 року – Експерт з проблемно-орієнтованого навчання (Adult Learning Expert) Alliance Project Services, Inc., International Criminal Investigative Tranining Assistance Program (ICITAP).● з 2015 року – Куратор культурного проєкту. ● з 2010 року – Координатор і учасник міжнародних проєктів Erasmus.

Підвищення кваліфікації

Illustration

● 01-10.04.2024 р. – Наукове стажування в Lappeenranta–Lahti University of Technology LUT (Фінляндія). ● 28.09.2022-30.06.2023 рр. – Наукове стажування в Univeristy of Toronto, Visiting Professor, Munk School of Global Policy and Public Affairs (Канада).● 07.08.2022 р. – Стажування за програмою «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни», свідоцтво про підвищення кваліфікації №ADV-270709-VNU від 07.08.2022 (180 годин, 6 ЄКТС). ● 8-11.12.2021 р. – 11th International Doctoral School on Education Research, Vilnius University Institute of Educational Sciences, Institute of Data Science and Digital Technologies, 90 год, (сертифікат No 7).● 27.09-15.11.2021 р. – Excellence in Teaching, Public Diplomacy Grants Program of the US Embassy in Ukraine, Center for American Studies, 1 ECTS, 30 год.● 02-06.12.2019 р. – 10th International Doctoral Consortium on Informatics and Informatics Engineering Education Research, Vilnius University, 2 ECTS, 60 год (сертифікат No. MVG-979-2019-12-06).

Фахові наукові публікації (за останні 5 років)

Illustration

1. Kryvoruchka L. Applying the Practices of Makerspace in Other Educational Settings. // Constructivist foundations: Special Issue “Constructionism and computational thinking”, Brussels: Vrije Universiteit Brussel. ISSN 1782-348X. 2019, vol. 14, no 3, p. 266-267.2. Kryvoruchka L. Heuristic Potential of Open Institutional Models in Researchers Education /L Kryvoruchka — Constructionism 2018. – p. 694-6973. Криворучка Л. Д. Основні риси герменевтичного досвіду культурної і національної ідентичності / Л. Д. Криворучка // Tertium non datur: Зб. наук. праць / за ред. В. П. Моренця. — К.: Видавничий дім «КМ Aкадемія», 2015. С. 53—79.4. Архипова Л. Д. Простір надії / Л. Д. Архипова // Наукові записки НаУКМА. Т. 102. Філософія та релігієзнавство. К. : Видавничий дім «КМ Aкадемія», 2010. С. 33–37. 5. Архипова Л. Д. Герменевтика у пошуках істини й методу: Ганс-Ґеорг Ґадамер — Еміліо Бетті — Ерік Дональд Гірш / Л. Д. Архипова // Наукові записки НаУКМА. Т. 115. Філософія та релігієзнавство. К. : ТОВ «Аграр Медіа груп», 2011. С. 45-48 6. Архипова Л. Д. Апологія мудрості літератури / Л. Д. Архипова // Філософська думка. 2011. № 1. С. 37-48. 7. Архипова Л. Д. Школа без школярства: Уроки Горського / Л. Д. Архипова // Вілен Горський: дотики, смисли, споглядання: Зб. наук. праць / за ред. М. Л. Ткачук; упор. М. Л. Ткачук, Л. Д. Архипова. К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2011. С. 182-198.