Кадрове забезпечення освітньо-наукової програми «Політологія»

 • Illustration

  Тетяна НАГОРНЯКTetyana NAGORNYAKГарант освітньо-наукової програми

  декан факультету «Києво-Могилянська школа професійної та неперервної освіти»докторка політичних наук, професорка
  au.ude.amku%40kaynrogan.t

 • Illustration

  Микола ГНАТЮК Mykola GNATIUK

  доцент кафедри політології НаУКМА,доктор політичних наук, доцент
  au.ude.amku%40kuitang.m

 • Illustration

  Ірина ЗАЙЧЕНКОIryna ZAICHENKO

  доцентка кафедри міждисциплінарної освіти НаУКМА,кандидатка історичних наук
  au.ude.amku%40oknehciaz.i

 • Illustration

  Наталія КРАВЧУК
  Nataliya KRAVCHUK

  доцентка кафедри міждисциплінарної освіти НаУКМА,докторка економічних наук, доцентка
  au.ude.amku%40kuhcvark.n

 • Illustration

  Людмила КРИВОРУЧКАLiudmyla KRYVORUCHKA

  Завідувачка докторантури, аспірантури НаУКМА,Директорка Докторської школи імені родини Юхименків, Власниця Агенції стратегічних комунікацій,кандидатка філософських наук
  au.ude.amku%40dlakhcurovyrk

 • Illustration

  Маргарита ЧАБАННА Marharyta CHABANNA

  завідувачка кафедри політології НаУКМА,докторка політичних наук, доцентка  au.ude.amku%40annabahc

 • Illustration

  Ніна ЧАЛА Nina CHALA

  керівник Центру аналітики та бізнес-моделювання сталого розвитку, доктор наук з державного управління, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом
  au.ude.amku%40alahc.n

 • Illustration

  Тетяна ЯРОШЕНКО Tetyana YAROSHENKO

  Начальник науково-дослідної частини Національного університету «Києво-Могилянська академія», керівник Центру наукометрії та цифрової підтримки досліджень,кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки та психології
  au.ude.amku%40oknehsoray