• Illustration

    Ніна ЧАЛА Nina CHALA

    керівник Центру аналітики та бізнес-моделювання сталого розвитку
    докторка наук з державного управління, професорка, професорка кафедри маркетингу та управління бізнесом

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Посадапрофесорка кафедри маркетингу та управління бізнесом

Illustration

Наукова ступіньдокторка наук з державного управління

Illustration

Вчене званняпрофесорка

Illustration

Наукові інтереси● сталий розвиток;● інновації;● екологічно відповідальна поведінка споживачів;● клієнтська аналітика для ЗВО

Illustration

Навчальні дисципліни● Менеджмент наукових проєктів● Логістичний менеджмент● Реінжиніринг бізнес-процесів● Логістика● Основи менеджменту та адміністрування

Освіта

Illustration

● 1993-1999 рр. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», факультет електроніки, спеціальність інженер-електрик медичні акустичні та біоакустичні прилади та апарати● 2000 р. – Технічний університет Ільменау (Німеччина) напрям «Сучасний маркетинг та менеджмент на підприємстві»● 2002-2004 рр. – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, спеціальність міжнародна економіка● 2003-2006 рр. – Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.07.01 - «Економіка промисловості»● 2007-2013 рр. – Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України, докторантура● 2014 р. – Академія муніципального управління, захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – «Механізми державного управління»

Досвід роботи

Illustration

● 2016 р. дотепер – Національний університет «Києво-Могилянська академія», факультет економічних наук, кафедра маркетингу та управління бізнесом, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом.● 2013-2016 рр. – Національний університет «Києво-Могилянська академія», факультет соціальних наук та соціальних технологій, завідувач кафедри «Школа охорони здоров’я».● 2007-2013 рр. – Національний університет «Києво-Могилянська академія», кафедра маркетингу та управління бізнесом, доцент кафедри маркетингу та управління бізнесом.● 2005-2007 рр. – Академія муніципального управління, факультет економіки, кафедра державних та місцевих фінансів, доцент кафедри.● 1998-2005 рр. – Українська філія Лейпцизької спілки менеджерів по кооперації «Захід- Схід», експерт із зовнішньоекономічних питань.

Експертність

Illustration

Професійна діяльність: ● Експерт експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з державного управління (наказ МОН України № 407 від 07.04.2015 р.) (2015-2021 рр.) ● Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики, науковий консультант (2008-2015 рр.)● Експерт спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Академії муніципального управління (2008-2014 рр. за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2014-2017 рр. за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка)
Наукова діяльність:Член редакційної колегії: Київський економічний науковий журнал, журнал Empirio
Сфери прикладної діяльності:● Проект Wennovate «Спільне створення більш пов’язаних екосистем на шляху до європейських інновацій», що фінансується Європейським Союзом за грантовою угодою No 101134909 (2024 р.)● Проекті «Науковці у ризику», грант ГО «Куншт» (2023 р.)● Координатор проекту SMART4FUTURE «Smart Innovation for Sustainable Future», грант Європейського Інституту Інновацій та Технологій (2023-2024 рр.)● Співзасновниця проекту «Могилянський Відкритий Хакатон. Яскраві ідеї майбутніх лідерів: Енергетика. Екологія. Суспільство» (2021 р.)● Проект «Decentralisation and Local Self-government in Eastern Partnership countries», індивідуальний грант Європейського Фонду Східного партнерства (2021 р.)● Проект «Аналіз навчальних потреб жінок в Україні» (Project «Women Learning Needs Analysis in Ukraine»), проведеного ГО «Жіноча Професійна Ліга» за підтримки CIVICUS Solidarity Fund (2020 р.)● Проект «Доктрина збалансованого розвитку Україна – 2030» (2017-2020 рр.)● Project number: 530429-TEMPUS-1 -2012-1-UK-TEMPUS-JPHES (2013-2016 - INNOLAB) The international project: «Innovation Lab: Using open innovation platform of academic and research activities in training enterprises to enhance their innovation potential through collaboration with universities in the post-socialist societies» (INNOLAB)● Проект дистанційного навчання дітей 11-го класу Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов (викладання курсу «Менеджмент») ● Спів-голова комітету жінок-підприємниць при Київській ТПП (2016-2018 рр.)

Підвищення кваліфікації

Illustration

● 2023 р. – курс підвищення кваліфікації «Штучний інтелект та майбутнє освіти»● 2023 р. – NaUKMA-UofG: Літня школа Communicate Your Research Summer Academy в університеті Глазго (м. Глазго, Великобританія)● 2023 р. – University of Massachusetts Amherst’s Ukrainian Virtual Visiting Scholar Program● 2023 р. – курс «Applied AI and Business Analytics», спільна програма SET University та Berkeley Haas School of Business● 2023 р. – наукове стажування в Гіссенському університеті ім Ю. Лібліхта (м. Гіссен, Німеччина)● 2023 р. – наукове стажування в Університеті ім. Матея Белла (м. Банска Бистріца, Словаччина)● 2022 р. – наукове стажування в Університеті прикладних наук м. Зальцбург (м.Зальцбург, Австрія)● 2022 р. – курс «Теорія ігор для прийняття рішень», Київська школа економіки● 2021 р. – програма управлінського розвитку «Бізнес-аналітика: фінансово-економічні підходи до підвищення вартості бізнесу», Києво-Могилянська бізнес-школа ● 2020 р. – «Case Teaching and Case Study Writing for Public Policy: Training the Trainers» Leadership Academy for Development of Stanford Center on Democracy, Development, The School of Public Management UCU 3 - 20 August 2020● 2018 р. – «Big data and analytics for executives» Executive Development Program Kyiv-Mohyla Business School

Фахові наукові публікації (за останні 5 років)

Illustration

1. Chala, N., Pichyk, K., Poddenezhnyi, O., & Voropai, O. (2024). Analysing students’ mobility at Higher Education Institutions: Case of Ukrainian University during the War. Journal of Business Economics and Management. https://journals.vilniustech.lt/index.php/JBEM/article/view/21115 2. Chala, N., Poplavska, O., Danylevych, N., Ievseitseva, O., & Sova, R. (2022). Intrinsic motivation of millennials and generation Z in the new post-pandemic reality. Problems and Perspectives in Management, 20(2), 536–550. https://doi.org/10.21511/ppm.20(2).2022.44 3. Voropai O., Pichyk K., Chala N. Does Culture Influence Online Customer Engagement Of University Stakeholdes: Pandemic Perspective // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. — 2022 http://spne.ukma.edu.ua/4. Чала Н.Д., Китаєв А.С., Андросов Є. В. Механізми державного стимулювання розвитку відновлювальної енергетики в Україні // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, No 6, 2021. с. 40-47, http://chasopys-ppp.dp.ua/index.php/chasopys/article/view/140/1265. Lopuschnyak H., Сhala N., Poplavska O. Socio-economic determinants of the ecosystem of sustainable development of Ukraine // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 915 (2021) 012019 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/915/1/012019 doi: doi:10.1088/1755-1315/915/1/012019 (index by Scopus)6. Voropai, Pichik, Chala Neuromarketing Research on Individual Responses to Art Work: Implications for Galleries. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2021 Т. 6, вип.1. с. 122–129 https://doi.org/10.18523/2519-4739.2021.6.1.122-1297. Бакуменко В.Д., Чала Н.Д., Цедік М. До питання оцінювання наукових результатів українських вчених – Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України // № 1, 2021. с.15-278. Воропай О.К., Пічик К.В., Чала Н.Д. Методика сегментації та аналізу відтоку студентів на освітніх програмах університетів // № 18 (2021): Економічний вісник НТУУ "КПІ". 2021. http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/2323689. CHALA N., PICHYK K., VOROPAI O.K. PRACTICE OF NEUROMARKETING RESEARCH ON ARTWORK CONSUMPTION: LITERATURE REVIEW AND MARKETING MANAGEMENT PERSPECTIVE// ВІСНИК Хмельницького національного університету 2021, № 1 (290). с. 159-16510. Chala N., Poplavska O., Danylevych N., Maksma M. Competencies of Personnel in Economy 4.0: Challenges and Solutions. // Journal of Optimization in Industrial Engineering Vol.14, Issue 1, Winter & Spring 2021, 71-77 doi: 10.22094/JOIE.2020.677818 HTTP://WWW.QJIE.IR/ARTICLE_677818_33CFFD552F232334BC0BDFAD244187C4.PDF (index by Scopus)11. Chala N., Poplavska O. Digital economy: impact on the socio-economic transformation in Ukraine Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2020 Т. 4, вип.1, с. 124-130 12. Kytaiev, A., Chala, N., & Androsov, Y. (2020). Failures of energy policy in Ukraine in the context of energy security priorities. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 23(3), 111–124. https://doi.org/10.33223/epj/127509 13. Chala, N. D., & Poplavska, O. M. (2020). Transforming the relations between state and society in the context of the 4th Industrial Revolution: Ukraine's experience. Public Policy And Administration, 19(1), 89–98. https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.19.1.25990 14. Чала Н.Д., Харламова Г.О., Маркішев Д. Індекс суверенності держави як індикатор прийняття державно-управлінських рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 5 (206) / 2019. с. 33-4115. Чала Н.Д., Гуменна О.В. Створення креативних хабів при університетах: світовий досвід та чинники успіху// Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. — 2019. — Т. 4, вип.1,— с. 27 - 34 (Index Copernicus, Research.Bible ISSN 2519-4747 (Online), ISSN 2519-4739 (Print))
16.
Voropai, O., Pichyk, K., & Chala, N. (2019). Increasing competitiveness of higher education in Ukraine through value co-creation strategy. Economics & Sociology, 12(4), 228–240. https://doi.org/10.14254/2071-789x.2019/12-4/14

Цікава інформація

Illustration

● співавтор Проєкту Закону № 9015-1 від 20.08.2018 р. «Про Стратегію впровадження моделі збалансованого розвитку України до 2030 року» ● учасниця робочої групи по підготовці до розгляду у другому читанні проєкту закону України «Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів»● учасниця робочої групи з удосконалення законодавства з питань приватизації (націоналізації)● результати наукової роботи та рекомендації були враховані у діяльності Комітету Веховної Ради України з питань економічної політики та департаменту макроекономіки Міністерства економіки України