ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ТА ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ(Political Leadership and Economic Diplomacy)

Для майбутніх лідерів, які мають на меті оволодіти стратегічним мисленням, політичними, економічними та дипломатичними інструментами просування України в світі в умовах невизначеності з метою поширення її позитивного бренду, створення мережі партнерів-однодумців, захисту національних інтересів держави та прав і свобод її громадян.

  • Термін навчання: 3 роки 10 місяців

  • Кваліфікація: бакалавр політології; бакалавр міжнародних економічних відносин

  • Місце навчання: навчання в Києві і Мюнхені

  • Наступний набір на програму: липень-серпень 2024 р.

  • Контактна особа: Наталія КРАВЧУК, доктор економічних наук, доцент; +38067 340 33 71; au.ude.amku%40kuhcvark.n

Ukraine

Освітня програма «Політичне лідерство та економічна дипломатія» відповідає державним стандартам вищої освіти зі спеціальностей: 052 «Політологія» (галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки») та 292 «Міжнародні економічні відносини» (галузь знань 29 «Міжнародні відносини»), базується на рекомендаціях чинних працівників МЗС України та представників українського дипломатичного корпусу закордоном періоду незалежності України. Навчання зорієнтоване на підготовку фахівців у сфері політології та міжнародних економічних відносин, здатних застосовувати сучасні політичні технології, бізнес-комунікації та інструменти публічної дипломатії задля зміцнення довіри до України та українців у світі. Програма побудована таким чином, що дає можливість отримати ще додаткову спеціалізацію, обравши minor (60 кредитів ЄКТС) в рамках індивідуальної траєкторії навчання. На програмі передбачено вивчення двох іноземних мов, що забезпечить якісне підґрунтя випускникові для розвʼязання складних і практичних завдань в сфері сучасних політичних процесів і міжнародних відносин, економічної дипломатії та національної безпеки.

Навчання і викладання на ОПП базуються на студентоцентрованому, міждисциплінарному, проблемно-орієнтованому та практико-орієнтованому підходах через дослідження, інтерактивні методики та практику, з використанням цифрових ресурсів і сучасного дослідницького інструментарію. Форми навчання – лекції, наукові семінари, практикуми, тренінги, майстер-класи, вебінари, онлайн-конференції, навчання на тематичних кейсах, виконання індивідуальних і групових проєктів, модельовані засідання міжнародних організацій, інші інтерактивні заняття. Атмосфера навчання базується на системі ефективної мотивації творчої співпраці здобувачів, викладачів, запрошених практиків і експертів.

Ukraine
Ukraine

Мета програми - сформувати Лідерів, які володіють стратегічним мисленням, політичними, економічними та дипломатичними інструментами просування України в світі в умовах невизначеності, з метою поширення позитивного її бренду, створення мережі партнерів-однодумців, захисту національних інтересів держави, прав і свобод її громадян. Випускники ОПП є носіями міждисциплінарного світогляду і двох іноземних мов, тому здатні працювати в мультикультурному середовищі.

Структурно-логічна схема освітньої програми

Ukraine
  • Illustration

    Розробники та ментори програми «Політичне лідерство та економічна дипломатія»

Illustration

Освітньо-наукова програма

Illustration

Навчальний план

Illustration

Рецензія (1)

Illustration

Рецензія (2)

Illustration

Рецензія (3)

Illustration

Рецензія (4)

Image placeholder

Мене цікавить навчання на ОПП «Політичне лідерство та економічна дипломатія» 

Дякуємо!

Ми розглянемо заявку і зв'яжемося із Вами у найближчий час

Can't send form.

Please try again later.