• Illustration

    Ірина ЗАЙЧЕНКОIryna ZAICHENKO

    доцентка кафедри міждисциплінарної освіти
    кандидатка історичних наук

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Посададоцентка кафедри міждисциплінарної освіти «Києво-Могилянської школи професійної та неперервної освіти»

Illustration

Наукова ступінькандидатка історичних наук

Illustration

Вчене званнястарша викладачка

Illustration

Наукові інтереси● демографічні процеси в Україні● історія єврейського національного руху ХІХ-ХХ ст.● історія колоніалізму та постколоніальна історія країн Азії та Африки● сучасні збройні конфлікти

Illustration

Навчальні дисципліниІсторія України

Освіта

Illustration

● 2004-2009 рр. – Донецький національний університет, спеціальність «Історія», кваліфікація магістра з історії● 2009-2013 рр. – Донецький національний університет, аспірантура, спеціальність 07.00.02 «Всесвітня історія»

Досвід роботи

Illustration

● 01.09.2023 р. дотепер – доцентка кафедри міждисциплінарної освіти факультету «Києво-Могилянська школа професійної та неперервної освіти» національного університету «Києво-Могилянська академія».● 01.05.2023-31.08.2023 рр. – Доцент кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса.● 02.08.2021-30.04.2023 рр. – Проректор з науково-педагогічної та соціальної роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса.● 22.03.2021-01.08.2021 рр. – Методист заочної форми навчання навчально-практичної лабораторії впровадження стратегії та моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса.● 16.03.2017-21.03.2021 рр. – Директор навчально-практичного інформаційно-комунікаційного центру Донецького національного університету імені Василя Стуса; за сумісництвом - Доцент кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса. ● 25.01.2016-15.03.2017 рр. – Директор освітньо-практичного центру інноватики та стратегічного розвитку; за сумісництвом - Доцент кафедри політології та державного управління Донецького національного університету.● 07.10.2014-24.02.2016 рр. – Методист заочної форми навчання Історичного факультету; за сумісництвом - Доцент кафедри всесвітньої історії Донецького національного університету.● 16.01.2014-06.10.2014 рр. – Завідувач навчальної лабораторії кафедри всесвітньої історії Історичного факультету Донецького національного університету.● 09.11.2010-15.01.2014 рр. – Старший лаборант кафедри всесвітньої історії Історичного факультету Донецького національного університету.

Експертність

Illustration

●11.11.2023-27.04.2024 рр. – Стипендіальна навчальна програма «Індивідуальна траєкторія лідера» для дітей загиблих захисників і захисниць України – учнів випускних класів за підтримки БФ «The Eneida Foundation» та за сприяння БФ «Діти Героїв» (координатор програми, викладач, тьютор).● 3.09.2021 р. – Міжнародний форум соціального підприємництва за підтримки Вінницької міської ради (учасниця оргкомітету, авторка двох проєктів соціального підприємництва).● Лютий 2017-23.12.2017 р. – Проєкт соціальної дії «Гуляючи коридорами Стусівського Університету у Вінниці», за фінансової підтримки Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької міської ради, Британської Ради в Україні в межах програми «Активні громадяни», ГО «Подільська агенція регіонального розвитку», у партнерстві з ГО «Центр інновацій та сталого міжнародного розвитку» та ГО «Лабораторія актуальної творчості» ( інформаційний супровід).● 11.03.2017-11.06.2017 р. – Школа молодого посадовця, проєкт ДонНУ імені Василя Стуса та Вінницької міської ради за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва Deutsche Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (інформаційний супровід). ● Жовтень 2016-лютий 2017 рр. – І Всеукраїнська школа публічної політики і адміністрування (адміністратор проєкту).

Підвищення кваліфікації

Illustration

● 18-19.04.2024 р. – Воркшоп «Introduction to microcredentials» в межах проєкту «Arqus with Ukraine» за підтримки Національної Агенції Академічних обмінів (NAWA) та Міністерства освіти і науки Польщі, Вроцлавський університет, м. Вроцлав, Польща. Сертифікат.● 22.12.2023 р. – Інтерактивний тренінг «Глобальний молодіжний саміт «Українська формула миру» в рамках стипендіальної програми для дітей загиблих захисників та захисниць України – учнів випускних класів «Індивідуальна траєкторія лідера», яка реалізується за фінансової підтримки The Eneida Charitable Foundation. Сертифікат №20231222-2/GS/02 (9 годин (0,3 кредити ЄКТС) від 22.12.2023 р.● 29.09.2023 р. – Програма стажування «Філософсько-психологічні аспекти духовності у науковій, педагогічній та управлінській діяльності», Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів. 60 годин (2 кредити ЄКТС), Сертифікат №29.09.2023/16● 22.09.2023 р. – Transformations of Personality, Society and the Labor Market: Future Challenges and Impact of Education, V.N. Karazin Kharkiv National University, 20-22.09.2023, 15 hours (0,5 ECTS), Certificate.● 12.03-18.03.2023 р. – Програма академічної мобільності «Across disciplines for Polish-Ukrainian cooperation – Epicur Alliance experiences in interdisciplinary education and research projects», Університет імені Адама Міцкевича, м. Познань, Польща. Сертифікат.● 17.02-01.11.2022 р. – Програма експертного консультування для керівників переміщених ЗВО «Коригування стратегії розвитку ЗВО і прагматизація освіти в умовах війни і зміни юридичної адреси», 90 год.;● 19-21.02.2018 р. – Workshop "Writing with Academic Integrity: Keys to Success" / SAIUP (Vinnytsia, Ukraine), 32 academic hours, Certificate of Participation.● 6-11.03. 2016 р. – Навчальна програма «Досвід впровадження освітніх інновацій, стратегія українських ВНЗ в Європейському просторі вищої освіти», м. Львів, Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні.● 18-21.01. 2016 р. – Програма стажування з інноваційних методів та підходів в освіті, 32 години, Віденський університет, Австрія, Університет Корвінус, Угорщина. Сертифікат №76-01/16.

Фахові наукові публікації (за останні 5 років)

Illustration

1. Міждисицплінарність у дослідженні сучасних збройних конфліктів. Філософія та політологія в контексті сучасної культури, 16 (Спецвипуск), 2024. DOI: https://doi.org/10.15421/352405 2. The demographic factor in shaping state policy for higher education of Ukraine. DEMOGRAPHIC FACTOR IN SHAPING STATE POLICY FOR HIGHER EDUCATION OF UKRAINE. Empirio 1 (1), 2024. 63-72. URL: https://empirio.ukma.edu.ua/article/view/2980813. Виклики для вищої освіти в умовах демографічної кризи в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного педагогічного університету імені Павла Тичини/ Гол. ред. О. Д. Балдинюк. №3 (2023). Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 2023. https://doi.org/10.31499/2307-4906.3.2023.289889 4. Ставлення українців до збройного конфлікту як чинник стримувань і противаг у процесі становлення інституту народовладдя в Україні / Нагорняк Т.Л., Зайченко І.А. Політичне життя. Гол. ред. Т.Л. Нагорняк. №2 (2020). Вінниця: ДонНУ, 2020. DOI: https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.2.35. Люстрація в Україні як засіб легітимації нового політичного режиму / Бондаренко С. В., Зайченко І. А., Нагорняк Т. Л. [та ін.]. Політичне життя. Вінниця, 2018. № 2. DOI: https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.26. Соціокультурна адаптація євреїв–переселенців третьої алії у Палестині. «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць. Шеф-редактор Андрущенко В.П. К.: Гілея, 2017. Вип.123. С. 79-82.7. Політична самоорганізація єврейської громади Палестини. Політичне життя. Гол. ред. Т.Л. Нагорняк. №1-2 (2016). Вінниця: ДонНУ, 2016. С. 126-132. URL: https://jpl.donnu.edu.ua/article/view/26878. Дослідження історії створення «єврейського національного осередку» в Палестині в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів. Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал. Гол. ред. д.і.н., проф. П. В. Добров. №4 (54) 2013. Донецьк: ДонНУ, 2013. С.89-96.9. Джерела особового походження в дослідженні проблеми створення «єврейського національного осередку» в Палестині (1897-1923 рр.). Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал. Гол. ред. д.і.н., проф. П. В. Добров. №1 (49). Донецьк: Донецький національний університет, 2012. С. 116-123. 10. Єврейське питання в житті та творчості Льва Пінскера: до 190-річчя від дня народження. Історичні записки: Збірник наукових праць. Гол. ред. В. П. Михайлюк. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. Вип. 31. С. 148-152. 11. «Третя алія»: демографічні і соціальні наслідки сіоністської колонізації Палестини. Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал. Гол. ред. д.і.н., проф. П. В. Добров. №3-4 (45-46). Донецьк: Донецький національний університет, 2010. С. 284-290. 12. На шляху створення Ерец-Ісраель: від виникнення політичного сіонізму до проголошення Декларації Бальфура. Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал. Гол. ред. д.і.н., проф. П. В. Добров. №1-2 (43-44). Донецьк: Донецький національний університет, 2010. С. 257-264.13. Виникнення арабо-єврейського конфлікту в Палестині в роки впровадження мандата: історіографічний огляд. Історичні записки: Збірник наукових праць. Гол. ред. В.П.Михайлюк. Вип. 26. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. С. 130-136.

Цікава інформація

Illustration

Зооволонтерка, улюблені книги – «Тигролови» І. Багряного та «Сто років самотності» Г.Г.Маркеса, хобі – SUP surfing.