• Illustration

    Тетяна НАГОРНЯКTetyana NAGORNYAK

    декан факультету «Києво-Могилянська школа професійної та неперервної освіти»докторка політичних наук, професорка

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Посададекан факультету «Києво-Могилянська школа професійної та неперервної освіти»

Illustration

Наукова ступіньдокторка політичних наук

Illustration

Вчене званняпрофесорка

Illustration

Наукові інтересиосвітній менеджмент: якість вищої освіти, стратегічний розвиток університетів в умовах невизначеності;прикладні політичні практики: політичне консультування, прикладний політичний аналіз і політичне прогнозування; політичні практики брендингу територій і публічна політика та адміністрування; дискурсивні і семіотичні виміри сучасної політики; моделювання соціально-політичних процесів сучасності;відновлення територій та управління постконфліктними територіями.

Illustration

Навчальні дисципліниПолітична експертиза і наукове консультуванняПолітична аналітика – методи та підходи● Політичний консалтинг

Освіта

Illustration

● 1990-1995 рр. – історичний факультет Донецького державного університету (нині – ДонНУ імені Василя Стуса).● 1997-2000 рр. – Аспірантура з відривом від виробництва за спеціальністю «Історія» в Донецькому національному університеті.● грудень 2000 р. – КНУ імені Тараса Шевченка. Спеціальність 23.00.02 «Політичні інститути і процеси», кваліфікація «Кандидат політичних наук». Диплом ДК №010540 від 16.05.2001 р. Тема дисертації: «Соціокультурний чинник політичної трансформації в Україні».● 2012-2014 рр. – Докторантура. КНУ імені Тараса Шевченка. Спеціальність 23.00.02 «Політичні інститути та процеси», кваліфікація «Доктор політичних наук». Диплом ДД №003221 від 3.04.2011 р. Тема дисертації: «Брендинг територій у сучасній політиці».

Досвід роботи

Illustration

● 01.08.2023 р. дотепер – декан факультету «Києво-Могилянська школа професійної та неперервної освіти» національного університету «Києво-Могилянська академія».● 2023 р. дотепер – професор кафедри політології національного університету «Києво-Могилянська академія».● 2019–2023 рр. – перший проректор Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця).● 2016–2019 рр. – проректор з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та інновацій Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця).● 2014–2015 рр. – виконувач обов’язків декана історичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця).● 2001-2023 рр. – асистент, старший викладач, доцент, професор кафедри політології Донецького національного університету імені Василя Стуса. ● 1992-1997 рр. – вчитель історії та географії у ЗОШ № 72, м. Донецьк.

Експертність

Illustration

Професійна діяльність: ● Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України, галузь знань «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 052 Політологія. ● Запрошений експерт Fulbright.org.ua зі стратегічного управління ЗВО в умовах невизначеності, управління якістю вищої освіти.
Наукова діяльність:Головний редактор наукового фахового журналу Empirio з політичних наук, міжнародних відносин і менеджменту - з жовтня 2023 року.Головний редактор наукового фахового журналу «Політичне життя» (Index Copernicus, фахове видання МОН України (Б група)) - з 2016 до 2023 рр. Запрошений редактор іноземного наукового фахового видання з політичних наук «European Journal of Transformation Studies» (WoS) - з 2013 р. і по теперішній час. Член редколегій фахового іноземного журналу «European political and law discourse» (Чеська республіка - Scopus) - з 2013 р. і по теперішній час.● Наукове керівництво (консультування). Під керівництвом захищено 4 доктори політичних наук; 9 кандидатів політичних наук і 3 PhD з політології.
Сфери прикладної діяльності:● Стратегічний розвиток в умовах невизначеності, інструменти кризового менеджменту, формування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти університетів. Освіта дорослих (наукове консультування, стратегічні сесії, розробка програм розвитку).Стратегічний розвиток територій (фасилітації зі створення і моніторингу впровадження основних і функційних стратегій регіонів, міст, територіальних громад). Стратегічні документи з розвитку, експертні висновки та аналітика на запит органів державної влади і громад. Тренінгова діяльність на запит бізнесу та державних компаній (з командотворення, зміцнення управлінських компетентностей, оновлення траєкторій розвитку, інформаційного супроводу діяльності).

Підвищення кваліфікації

Illustration

Wroclaw University (Poland), internship supported by NAWA – сертифікат від 19.04.2024 р.Розробник і керівник Стипендіальної Навчальної Програми «Індивідуальна траєкторія Лідера» для учнів 10 – 11 класів – дітей загиблих Захисників і Захисниць України (3.10.2023. – 27.04.2024 рр.). – 6 кредитів ЄКТС. – квітень 2024 рік. – Сертифікат №20240427-2/ITL/01.Програма підвищення кваліфікації МОН України та НМЦ щодо розроблення та експертизи завдань ЄФВВ «Основи тестології та розробки тестових завдань» і практична частина (розробка та експертиза тестів з політології та міжнародних відносин). 30 годин (1 кредит ЄКТС). Червень 2023 р. Сертифікат.Програма стажування «Філософсько-психологічні аспекти духовності у науковій, педагогічній та управлінській діяльності», Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів. 60 годин (2 кредити ЄКТС), Сертифікат №29.09.2023/16University of Warsaw (Poland), internship on the Faculty of Artes Liberales supported by NAWA, Faculty of Artes Liberales – сертифікат від 31.07.2022 р.University of Warsaw, Jagiellonian University (Poland), internship in frames of the international project "Innovative University and Leadership" - Сертифікат від 29.11.2019 р.; диплом від 9.07.2020 р.Cardiff Metropolitan University (Wales, UK), internship within the Erasmus + program - сертифікат від 5.04.2019 р.Masaryk University (Czech Republic), training within the framework of project "Progressive University Management" supported by the Government of Czech Republic and American Councils for International Education - сертифікат від 16.11.2018 р.Cardiff Metropolitan University (Wales, UK), internship in the framework of the project "Internationalization of Higher Education in Ukraine" supported by the British Council - сертифікат від 4.03.2017 р. Central European University (Budapest, Hungary), Staff Mobility for Training in frames of Erasmus+ – сертифікат від 4.03.2017 р.

Фахові наукові публікації (за останні 5 років)

Illustration

1. Аnti-Corruption Policy in Ukraine During the War with Russia / Teresa Astramowicz-Leyk, Tetyana Nagornyak, Nataliia Natalina, Anna Osmolovska, Volodymyr Yurkovsyi. Prawo i Więź. 2023. Nr. 3 (46). S. 551–575. https://doi.org./10.36128/PRIW.VI46.660 (Scopus).2. Global Trends for the Formation of the New World Order / Tetyana Nagornyak, Natalia Natalina, Ihor Ozadovsky, Maksym Studilko. European journal of transformation studies. 2023. Vol. 11, No. 1. P. 60–85. (WoS)3. The doctrinal nature of the policy of promoting the states external image in the conditions of a new world order formation. / Т.Нагорняк, М.Польовий, С.Бондаренко. Політичне життя, 2023. C. 100 – 111. (фахове видання Б гр.)4. Nagornyak T. L. Displaced Ukrainian Universities in the War (2014–2022): Directions of Management Practices under Uncertainty. University and War in Ukraine / eds.: A. Z. Nowak, K. A. Gajda. Lausanne ; Berlin : Peter Lang Group AG, 2023. P. 101–117. (колективна монографія Ягелонського університету, Краків, Польща).5. Нагорняк Т. Л. Кризовий менеджмент переміщених ЗВО України в умовах воєнного стану. Політичне життя. 2023. № 1. С. 4-14. https://doi.org/10.31558/2519-2949.2023.1.1 (фахове видання Б гр.). 6. The doctrinal nature of the policy of promoting the states external image in the conditions of a new world order formation / Nagornyak T. L., Polovyi M. A., Bondarenko S. V., Osmolovska A. O. Політичне життя. 2022. № 4. C. 100–111. https://doi.org/10.31558/2519-2949.2022.4.12 (фахове видання Б гр.).7. T. Nagornyak, V. Lypchuk, U. Sadova, T. Stepura. Migration-caused qualitative changes in human potential of the states in the territorial migration labour market “Ukraine–Poland–Germany”. European Journal of Tranformation Studies, 2022. P. 112-137. (WoS)8. Т. Нагорняк, М. Польовий, С. Бондаренко. Комунікативний вимір формування і просування публічного іміджу держави. Copernicus Political and Legal Studies, 2022. C. 14-27. Wydawnictwo Adam Marszałek. (іноземне видання).9. Нагорняк Т. Л. Публічний імідж України в умовах невизначеності// Політичне життя. 2022. №1. С.77-86. (фахове видання Б гр.)10. Performance management at Ukrainian university: A case of the KPIs use / Shaulskа L., Laktionova О., Nagornyak T., Sereda Н. Problems and Perspectives in Management. 2021. Vol. 19, Issue 1. P. 78-89. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.19(1).2021.07 (Scopus)11. Нагорняк Т. Л., Наталіна Н. О., Польовий М. А. Політична субʼєктність в умовах формування нового світопорядку. Політологічний вісник КНУ імені Тараса Шевченка. 2021. Вип. 87. С. 218–240. https://doi.org/10.17721/2415-881x.2021.87.218-240 (фахове видання Б гр.).12. Bondarenko S., Nagornyak Т., Polovyi М. Institutional mechanisms to ensure national security in the information space of the United States, the United Kingdom and the Russian Federation. Przegląd Strategiczny. 2020. Nr. 13. P. 265-279. DOI: 10.14746/ps.2020.1.16. (Scopus).13. Nagornyak T., Buslenko V. Influence of the interrelations between power and opposition on democracy in Poland. Selected aspects. Wpływ współzależności między władzą a opozycją na demokrację w Polsce. Wybrane aspekty. Przegląd Europejski. 2021. Vol. 2021, Nr 3. P. 179-193. DOI: 10.31338/1641-2478pe.3.21.1114. Nagornyak T. L., Pachos Iu., Bezuglyi P. Migration Processes In Modern Ukrainian-Polish Discourse. European Journal of Transformation Studies. 2020. Vol. 8, No. 1. P. 33-48. (WoS) 15. Нагорняк Т.Л., Осмоловська А.О. Присутність України в інформаційному просторі прикордонних держав після 2014 року. // Політологічний вісник КНУ імені Тараса Шевченка. – 2020 - № 85. – С. 226-236. (фахове видання Б гр.)16. Нагорняк Т.Л. Розвиток потенціалу закладу вищої освіти в системі управлінських практик. // Економіка і організація управління. – 2020 - № 4(40) – С. 187-197. https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4 (фахове видання Б гр.)17. Нагорняк Т.Л., Шаульська Л.В., Скопова О.І. Оцінювання результатів діяльності працівників як інструмент стратегічного менеджменту// Інноваційний університет і лідерство: проєкт і мікропроєкти - V. - Варшава: Fundacja "Instytut Artes Liberales", 2021. - 528 с. - С.277 – 287 (іноземне видання).

Подяки та нагороди

Illustration

Почесне звання «Заслужений працівник освіти України», відповідно до Указу Президента України № 496/2021 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти».Нагрудний знак Міністерства освіти і науки «Відмінник освіти». Наказ №466-к від 11.09.2019 р.

Цікава інформація

Illustration

Більше 20 років за кермом.