• Illustration

    Наталія КРАВЧУК Nataliya KRAVCHUK

    доцентка кафедри міждисциплінарної освіти Києво-Могилянської школи професійної та неперервної освіти, докторка економічних наук, доцентка

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Посададоцентка кафедри міждисциплінарної освіти Києво-Могилянської школи професійної та неперервної освіти

Illustration

Наукова ступіньдокторка економічних наук

Illustration

Вчене званнядоцентка

Illustration

Наукові інтереси● світові тренди розвитку у міждисциплінарному дискурсі● геополітична та геоекономічна фрагментація світу● публічна, економічна та фінансова дипломатія● новий світовий порядок

Illustration

Навчальні дисципліни● Глобальна економіка● Геоекономічні стратегії● Міжнародна економічна безпека● Економічна дипломатія● Бізнес-дипломатія● Світові тренди розвитку (політика, економіка, освіта, право)● Політичні трансформації

Освіта

Illustration

● 1992-1996 рр. – Тернопільська академія народного господарства (спеціальність: фінанси і кредит) (ЛП № 000490 від 22.06.1996 р)● 2002 р. – Київський національний економічний університет, захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг та кредит (ДК № 017971 від 12.03.2003 р.). Тема дисертації: «Зовнішня заборгованість держави та її вплив на фінансову безпеку України»● 2007 р. – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента (12ДЦ № 016885)● 2014 р. – Тернопільський національний економічний університет, захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини (ДД № 003781 від 31.10.2014 р.). Тема дисертації: «Фінансові дисбаланси світової економіки в умовах асиметрій глобального розвитку»● 2018 р. – Тернопільський національний економічний університет, «магістр» за спеціальністю право (М18 № 054745 від 28.02.2018 р.).

Досвід роботи

Illustration

● березень 2024 р. до тепер – доцентка кафедри міждисциплінарної освіти Києво-Могилянської школи професійної та неперервної освіти.● 2019-2024 рр. – професорка кафедри міжнародних відносин та дипломатії Західноукраїнського національного університету.● 2023-2024 рр. – директорка Центру дипломатії, безпеки та демократії ЗУНУ (на громадських засадах.● 2017-2019 рр. – завідувачка кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії Тернопільського національного економічного університету.● 2015-2017 рр. – доцентка кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу Тернопільського національного економічного університету.● 2014-2015 рр. – доцентка кафедри міжнародних фінансів та глобальної економіки ім.С.І.Юрія Тернопільського національного економічного університету.● 2009-2014 рр. – докторантка Тернопільського національного економічного університету.● 2008-2009 рр. – доцентка кафедри міжнародних фінансів Тернопільського національного економічного університету.● 2002-2008 рр. – викладачка, старша викладачка, доцентка кафедри фінансів Тернопільської академії народного господарства (Тернопільського національного економічного університету з 2006 р.).● 1998-2002 рр. – аспірантка (з відривом від виробництва) Тернопільської академії народного господарства.● 1996-1998 рр. – асистентка, викладачка кафедри фінансів Тернопільської академії народного господарства.

Експертність

Illustration

Наукова діяльність:● Заступник головного редактора наукового журналу «Світ фінансів» ЗУНУ (з 2004 р.)● Член редколегії наукового журналу «Вісник економіки» ЗУНУ (з 2022 р.)
Експертна діяльність:● Ініціаторка і співорганізатор Міжнародного молодіжного дипломатичного форуму в ЗУНУ «Future Diplomacy vs New Challenges» (2017 р.).● Керівниця проєкту «Шкільна медіація та діалог: стратегії для молодого покоління миротворців в Україні» (що реалізовувався ЗУНУ спільно з ГО «ОФІС РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» у партнерстві з ChildFund Deutschland e.V. за підтримки Федерального Міністерства Закордонних Справ Федеративної Республіки Німеччини (2019 р.).● Член НМК з вищої освіти МОН України з розробки стандартів вищої освіти нового покоління (2016-2019 рр.).● Провайдерка громадянської освіти для закладів вищої освіти України; експертка Цифрової он-лайн платформи інтерактивного курсу із громадянської освіти для студентів закладів вищої освіти «Демократія: від теорії до практики» (проєкт реалізується Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) в Україні за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та Уряду Великої Британії) (з 2020 р.).● Співкоординаторка Youth’s Media School WUNU з неформальної освіти, в межах проєкту «Медіаграмотність», що був реалізований спільно з «1+1 Media School» (2021 р.).● Експертка міжнародного освітнього проєкту «Загальнонаціональна цифрова платформа для професійного розвитку розробників університетських стратегій забезпечення якості освіти» (реалізується Міжнародним фондом досліджень освітньої політики за сприяння Посольства США в Україні, 2021 р.).● Ініціаторка і керівнця І Школи менторства «International Relations Mentoring School» (у ролі менторів залучалися українські дипломати, політики, народні депутати, представники бізнесу та комунікаційники (2022 р.). ● Координаторка та модераторка освітнього проєкту «Студії публічної дипломатії» (2022-2023 рр.).● Член групи з розробки програми і лектор проєкту «Тренінг з підвищення кваліфікації та нетворкінгу працівників міжнародних відділів обласних державних адміністрацій України», що реалізовувався ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» за підтримки Фонду Ганнса Зайделя в Україні (2022 р.).● Член групи з розробки програми, координаторка та модераторка проєкту «Європейські студії: дипломатія, політика, право, економіка, комунікації» (2023 р.).● Лекторка Проекту Програми ЄС Еразмус+ (напрям Жан Моне) «Regional integration: European benchmark under the challenges of global fragmentation» (REFRAG) 101048216 – REFRAG – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH (2022-2025).● Викладачка і тьюторка Стипендіальної навчальної програми «Індивідуальна траєкторія лідера» для дітей загиблих захисників і захисниць України – учнів випускних класів за підтримки БФ «The Eneida Foundation» та за сприяння БФ «Діти Героїв» (11.11.2023-27.04.2024 рр.).

Підвищення кваліфікації

Illustration

● Стажування в Почесному консульстві Угорщини в м. Тернопіль за програмою «Розвиток публічної дипломатії та міжнародного співробітництва в контексті євроінтеграції України» (11.12.2023 р. – 26.01.2024 р.). ● Підвищення кваліфікації в межах проєкту «Студії публічної дипломатії 5.0» за програмою «Європейські студії: дипломатія, політика, право, економіка, комунікації», реалізованого Тернопільською бізнес-школою та Центром дипломатії, безпеки та демократії ЗУНУ (2023 р.).● Підвищення кваліфікації в межах онлайн-курсу «Diplomacy: etiquette, protocol and cross-cultural communication», реалізованого Бізнес-школою Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка та Українською асоціацією зовнішньої політики (2020 р.).● Міжнародне стажування в межах проєкту Інноваційний університет та лідерство. Фаза V: «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» на базі Fundacja «Instytut Artes Liberales», «Uniwersytet Warszawski», «Uniwersytet Jagiellonski» (2019 –2020 рр.).● Міжнародне стажування в Естонській бізнес-школі (2015 – 2016 рр.).● Міжнародне стажування в межах програми DAAD в Дрезденському технічному університеті (2009 р.).

Фахові наукові публікації (за останні 5 років)

Illustration

1. Кравчук Н.Я. Міжнародні фінанси. Фінанси: Підручник / за ред. д.е.н., проф. А. Крисоватого. Тернопіль: Університетська думка, 2024. 632 с. С. 597-631.2. Кравчук Н.Я. Огляд світового регіоналізму: Арабський світ і співпраця з Європою. Європейська та глобальна регіональна інтеграція: Підручник / за ред. А. Крисоватого та М. Лизун. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2023. 295 с. С.183-223.3. Кравчук Н.Я. Європейська інтеграційна стратегія України. Європейська та глобальна регіональна інтеграція: Підручник / за ред. А. Крисоватого та М. Лизун. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2023. 295 с. С.249-282.4. Кравчук Н.Я. Ведення бізнесу з контрагентами з країн арабського світу. Європейський регіоналізм: практичне втілення: Навчальний посібник / за ред. О. Десятнюк та М. Лизун. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2023. 92 с. С. 66-83.5. Кравчук Н., Николайчук М. Роль публічної дипломатії в умовах сучасної геополітичної та геоекономічної фрагментації світу. Інноваційна економіка. – 2023. №3. URL. http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/11026. Кравчук Н., Бадюк Х. Геополітичні та геоекономічні наслідки сучасних міжнародних збройних конфліктів. Вісник економіки. – 2023. №4. С. 52-66. URL. https://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/article/view/1539/16767. Кравчук Н., Гороховський І. Системні детермінанти забезпечення світової продовольчої безпеки в умовах геополітичної турбулентності. Світ фінансів. – 2023. – Вип. 3 (76). URL. http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/16308. Кравчук Н., Іващук О. та ін. Країни Арабського в сучасних геоекономічних процесах: детермінанти розвитку та прогресу. Інноваційна економіка. – 2022. №2-3. С.85-97. URL. http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/9599. Кравчук Н., Луцишин О.О. Фінансовий ринок України під час війни: реалії функціонування. Світ фінансів. – 2022. – Вип. 4 (73). С. 112-128. DOI: 10.35774/SF2022.04.11210. Кравчук Н., Луцишин О.О. Глобальні фінанси і FinTech: виклики, тренди та системні детермінанти розвитку. Світ фінансів. – 2022. – Вип. 2 (71). – С. 22-42. URL. http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/151011. Кравчук Н.Я., Луцишин О.О. Стратегічні домінанти економічної дипломатії в умовах асиметрій глобального розвитку. Економічний аналіз. 2021. Том 32. №2. С57-68. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2021.01.05712. Кравчук Н.Я. Луцишин О.О. Фінансова дипломатія у міждисциплінарному дискурсі. Світ фінансів. 2021. Вип. 2 (67). С. 129-145. DOI: 10.35774/sf2021.02.129

Подяки та нагороди

Illustration

● Подяка за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців Західноукраїнського національного університету та професіоналізм (Наказ №394-К/тр від 27.11.2023 р.) ● Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2016 р.)● Грамота управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації за вагомі здобутки у розвитку освіти і науки, підготовку висококваліфікованих кадрів для національної економіки України, зміцнення міжнародного авторитету закладу вищої освіти (2021 р.)● Грамота Тернопільської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів (2021 р.)● Грамота Тернопільської обласної державної адміністрації за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток науки (2015 р.)● Грамота Тернопільської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток молодіжної науки (2013 р.)

Цікава інформація

Illustration

Маю досвід проведення мотиваційної лекції для студентів на Говерлі (2018 р.). Ініціаторка та координаторка альтернативних освітніх форматів та проєктів неформальної освіти («International Relations Mentoring School», модельовані засідання міжнародних організацій (Рада Безпеки ООН, G20, Глобальний молодіжний саміт «Українська формула миру»). Моїм хобі є подорожі.