• Illustration

    Олег ЛУЦИШИН
    Oleh LUTSYSHYN

    заступник декана факультету «Києво-Могилянська школа професійної та неперервної освіти»
    кандидат економічних наук, доцент

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Посадазаступник декана факультету «Києво-Могилянська школа професійної та неперервної освіти»

Illustration

Наукова ступінькандидат економічних наук

Illustration

Вчене званнядоцент

Illustration

Наукові інтересифінансове посередництво на ринку фінансових послуг;● управління фінансовими ризиками;● дослідження та аналіз інноваційних фінансових технологій;● інновації у фінансовому посередництві.

Illustration

Навчальні дисципліниФінансові технології● Новітня парадигма розвитку банківського, страхового та фондового ринків● Фінансовий ринок● Управління стартап-проєктами та інноваційне підприємництво● Фінансова та цифрова грамотність

Освіта

Illustration

● 1992-1996 рр. – Тернопільська академія народного господарства (спеціальність: міжнародна економіка).● квітень 2011 р. – Тернопільський національний економічний університет. Спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит», кваліфікація «Кандидат економічних наук». Диплом ДК №067202 від 22.04.2011 р. Тема дисертації: «Кредитні спілки на ринку фінансових послуг України».● жовтень 2014 р. – Рішенням Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України присвоєно звання доцента кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування. Диплом 12ДЦ №040314 від 31.10.2014 р.

Досвід роботи

Illustration

● січень 2024 р. дотепер – заступник декана факультету «Києво-Могилянська школа професійної та неперервної освіти» національного університету «Києво-Могилянська академія».● травень 2022 р. – січень 2024 р. – заступник директора навчально-наукового інституту міжнародних відносин імені Б.Д. Гаврилишина, Західноукраїнський національний університет.● вересень 2021 р. – травень 2022 р. – заступник директора навчально-наукового інституту новітніх освітніх технологій, Західноукраїнський національний університет.● травень–вересень 2021 р. – директор навчально-наукового інституту Тернопільська бізнес-школа.● вересень 2019 р. – травень 2021 р. – директор навчально-наукового інституту креативних студій, Тернопільський національний економічний університет.● 1997-2024 рр. – викладач, старший викладач, доцент кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу Західноукраїнського національного університету. ● 1999 р. дотепер – голова правління кредитної спілки «Калина», м. Тернопіль. ● 1996–1997 рр. – спеціаліст валютного відділу Тернопільської філії акціонерного товариства «Західноукраїнський комерційний банк».● 1995–1996 рр. – заступник директора з адміністративно-виконавчої роботи ТОВ СП «Ковмін», м. Тернопіль.● січень–липень 1995 р. – спеціаліст торгово-комерційного відділу ТВСКО «Природа», м. Тернопіль.

Експертність

Illustration

Наукова діяльність:Членом редакційної колегії наукового журналу Західноукраїнського національного університету «Світ фінансів» - з травня 2004 року.
Сфери прикладної діяльності:● Консультант Тернопільської обласної асоціації кредитних спілок (2005-2020 рр.) та об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» (2011-2024 рр.).● Заступник голови ревізійної комісії об'єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» (2011-2021 рр.). ● Співорганізатор міжнародного молодіжного дипломатичного форуму в ЗУНУ (2017 р.).● Економічний експерт проєкту «Шкільна медіація та діалог: стратегії для молодого покоління миротворців в Україні» (що реалізовувався ЗУНУ спільно з ГО «ОФІС РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» у партнерстві з ChildFund Deutschland e.V. за підтримки Федерального Міністерства Закордонних Справ Федеративної Республіки Німеччини (2019 рік.).● Автор освітнього он-лайн проєкту – «В РЕЖИМІ ХАОСУ: відверті розмови про головне»; інформаційно-профорієнтаційного проєкту «Digital Support Week»; БЕЗ ЦЕНЗУРИ про університет. ● Засновник та координатор Youth’s Media School WUNU з неформальної освіти, яка спільно з «1+1 Media School» у 2021 році реалізувала проєкт з «Медіаграмотності».● Експерт міжнародного освітнього проєкту «Загальнонаціональна цифрова платформа для професійного розвитку розробників університетських стратегій забезпечення якості освіти» (реалізується Міжнародним фондом досліджень освітньої політики за сприяння Посольства США в Україні, 2021 р.).● Співорганізатор та ментор проєкту для дітей військовослужбовців «Бізнес-школи START UP» (проєкт реалізовувався за підтримки «Фундація ЗМІН», агенції регіонального розвитку в Тернопільській області АРРТО та Західноукраїнським національним університетом) (2022 рік).● Координатор програми, викладач, тьютор Стипендіальна навчальна програма «Індивідуальна траєкторія лідера» для дітей загиблих захисників і захисниць України – учнів випускних класів за підтримки БФ «The Eneida Foundation» та за сприяння БФ «Діти Героїв» (11.11.2023-27.04.2024 рр.).

Підвищення кваліфікації

Illustration

Підвищення кваліфікації в межах проєкту «Студії публічної дипломатії 5.0» за програмою «Європейські студії: дипломатія, політика, право, економіка, комунікації» (2023 р.).● Міжнародне стажування «Digital Future: Blended Learning», Німеччина-Україна (квітень -травень 2023 р., сертифікат DN 202305123).● Стажування в ТОВ «Фінансова компанія „КРЕДОФІНАНС“» за темою: «Сучасні тренди розвитку фінансового посередництва в контексті мілітарних викликів: Український кейс» (травень-червень 2023 р. - довідка №21 від 19 червня 2023 р.).● Навчання за програмою підвищення кваліфікації «Техніки візуалізації різних форм навчальних занять та відповідне програмне забезпечення», міжнародний благодійний фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», Бердянський державний педагогічний університет (червень 2023 р., сертифікат ПК-23/05).● Міжнародне стажування в рамках проєкту Інноваційний університет та лідерство. Фаза V: «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» на базі Fundacja «Instytut Artes Liberales», «Uniwersytet Warszawski», «Uniwersytet Jagiellonski» (2019 –2020 рр.).● Участь у міжнародному економічному саміті Open Eyes Economy Summit (м. Kraków, 2019 р.).● Тернопільська обласна асоціація кредитних спілок (2016 р.) за програмою викладання професійно зорієнтованих дисциплін.● Стажування в об'єднанні кредитних спілок «Програма захисту вкладів» (червень 2010 р. – лютий 2011 р.).

Фахові наукові публікації (за останні 5 років)

Illustration

1. Фінансовий ринок. Фінанси: Підручник / за ред. д.е.н., проф. А. Крисоватого. Тернопіль: Університетська думка, 2024. 632 с. С. С. 483-534.2. Фінтех в управлінні містом. Empirio 1, № 1 (2024): С. 82–89. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/items/bbb0b931-f5ad-4931-a553-40ddbc324dc33. SupTech та RegTech – нові регуляторні технології на фінансовому ринку. Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід // Teзи дoпoвiдeй XVІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів. Tepнопіль: ЗУНУ, 2023. 276 с. С. 124-127. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/47985/1/Zbirnyk_MEV_2023.pdf4. Фінансові технології: Навчальний посібник. Тернопіль: Електронне видання, 2023. 225 с. ISBN 978-966-654-701-2. URL: http://fintech.wunu.edu.ua/ 5. Фінансовий ринок України під час війни: реалії функціонування. Світ фінансів. 2022. Вип. 4 (73). С. 112-128. DOI: 10.35774/SF2022.04.112 URL: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/15646. Глобальні фінанси і FinTech: виклики, тренди та системні детермінанти розвитку. Світ фінансів. 2022. Вип. 2 (71). С. 22-42. DOI: 10.35774/sf2022.02.022 URL: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/15107. Фінансова дипломатія у міждисциплінарному дискурсі. Світ фінансів. 2021. Вип. 2 (67). С. 129-145. DOI: 10.35774/sf2021.02.129 URL: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1442 8. Стратегічні домінанти економічної дипломатії в умовах асиметрій глобального розвитку. Економічний аналіз. 2021. Том 31. №1. С. 57-68. DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.01.057 URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/18959. Як ФінТех змінює світовий фінансовий порядок. Світ фінансів. Випуск 2(63). 2020. С. 102-114. DOI: 10.35774/SF2020.02.102 URL: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/1323

Подяки та нагороди

Illustration

Подяка за сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомі досягнення на науково-педагогічній ниві, значущий внесок у становлення і розвиток університету, збереження славних традицій вищого навчального закладу та з нагоди 50-річчя від дня заснування ТНЕУ (2016 р.).● Подяка за вагомий внесок у розвиток наукової діяльності університету (2018 р.).● Грамота Тернопільської обласної військової адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки та активну громадську позицію (листопад 2023 р.)● Подяка волонтеру за спільну роботу та допомогу у проєкті «Центр готовності цивільних» Благодійного Фонду Сергія Притули (2023 р.).

Цікава інформація

Illustration

Засновник одного з перших представництв міжнародної молодіжної організації AIESEC в Україні у місті Тернопіль (1993 рік), співзасновник AIESEC Україна (1994 рік). Моїм хобі є малювання олівцем.