УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ(Educational Management)

Для чинних і майбутніх керівників закладів освіти, здатних сміливо ухвалювати стратегічні рішення, використовувати інструменти кризового менеджменту і згуртовувати колектив в умовах невизначеності

  • Термін навчання: 1 рік 4 місяці

  • Кваліфікація: магістр менеджменту

  • Наступний набір на програму: травень-серпень 2024 р.

  • Контактна особа: Ірина ЗАЙЧЕНКО, кандидат історичних наук, доцент; +38093 335 00 30; au.ude.amku%40oknehciaz.i

Ukraine

Освітньо-професійна програма «Управління освітою» (далі – ОПП) розроблена на запит і спільно з командою Громадської спілки «Освіторія» як така, що реалізуватиметься на факультеті «Києво-Могилянська школа професійної та неперервної освіти» в межах освіти дорослих. Цільовою аудиторією ОПП є освітні управлінці – директори закладів загальної середньої освіти, керівники департаментів (управління) освіти і науки виконавчих органів влади та органів місцевого самоврядування, керівники педагогічних закладів вищої освіти України або факультетів / кафедр, які готують менеджерів в освіті.

Засадничими принципами навчання на програмі є поєднання академічного, екпертного та практичного досвіду викладачів у рамках кожної обовʼязкової дисципліни, а також мікрокредитні профільні пропозиції в якості складників індивідуальної траєкторії навчання здобувачів вищої освіти поряд з традиційною можливістю обрати перелік дисциплін з широкого списку світоглядних та практико-орієнтованих.

Ukraine
Ukraine

Метою освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий простір професіоналів-управлінців у сфері освіти, які володіють управлінським способом мислення; здатні формувати та відтворювати практики врядування закладом освіти, створювати ефективні команди та просувати принципи горизонтального освітнього лідерства, ефективно взаємодіяти з громадськістю та владними структурами для формування і втілення стратегічних освітніх ініціатив; спроможні виявляти та гнучко реагувати на кризові ситуації в освітній сфері, впроваджувати ефективні механізми управління якістю освіти, формувати сприятливе діалогічне та безпечне освітнє середовище, сприяти реалізації реформ національної освіти України.

Структурно-логічна схема освітньої програми

Ukraine
Image placeholder

Мене цікавить навчання в магістратурі

(реєстрація на здачу ЄВІ та ЄФВВ)

Дякуємо!

Ми розглянемо заявку і зв'яжемося із Вами у найближчий час

Can't send form.

Please try again later.