Розробники та ментори програми «Управління освітою» 

 • Illustration

  Тетяна НАГОРНЯК
  Tetyana NAGORNYAK

  декан факультету «Києво-Могилянська школа професійної та неперервної освіти»
  докторка політичних наук, професорка

  ● Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України, галузь знань «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність 052 Політологія.
  ● Запрошений експерт Fulbright.org.ua зі стратегічного управління ЗВО в умовах невизначеності, управління якістю вищої освіти.

 • Illustration

  Аліна СЕРБЕНІВСЬКАAlina SERBENIVSKA

  кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри маркетингу та управління бізнесом національного університету «Києво-Могилянська академія»гарант програми

 • Illustration

  Валентина ХРАПКІНАValentyna KHRAPKINA

  докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри маркетингу та управління бізнесом національного університету «Києво-Могилянська академія»

 • Illustration

  Алла ДУБРОВИК-РОХОВАAlla DUBROVYK-ROKHOVA

  голова правління ГО «Офіс розвитку публічної політики», радниця міністра освіти України, консультант із питань побудови репутації та особистісного PR

 • Illustration

  Ірина ЗАЙЧЕНКО
  Iryna ZAICHENKO

  доцентка кафедри міждисциплінарної освіти
  кандидатка історичних наук

 • Illustration

  Олег ЛУЦИШИН
  Oleh LUTSYSHYN

  заступник декана факультету «Києво-Могилянська школа професійної та неперервної освіти»
  кандидат економічних наук, доцент

 • Illustration

  Світлана КАЛАШНІКОВАSvitlana KALAShNIKOVA

  доктор педагогічних наук, професор, радник при дирекції Інституту вищої освіти НАПН України

 • Illustration

  Наталія ЧЕРНЮКNataliia ChERNIUK

  директорка спеціалізованої школи № 211 Оболонського району м.Києва

 • Illustration

  Максим СТУДІЛКОMaksym STUDILKO

  директор з розвитку Громадської організації «Джерело надії України», здобувач вищої освіти ОНП «Політологія» третього (наукового) рівня